Doporučujeme

Budoucí novomanželé nám často kladou otázky : "Jak vše obvykle probíhá a kolik skladeb si máme vybrat?"

Protože je svatební obřad ta nejdůležitější chvíle celého slavnostního dne, doporučujeme ho velmi pečlivě naplánovat do nejmenšího detajlu.


 Klasický svatební obřad probíhá obvykle takto:


-Po příjezdu svatebčanů na místo obřadu jsme již přítomny spolu s matrikářkou a oddávajícím. Následuje krátká domluva a doladění podrobností. Doporučuji upozornit nás na sebemenší změnu, která nastala, každý svatební obřad je pro nás premiéra a často vyžaduje improvizaci. 


-Po usazení svatebních hostů začínáme hrát k poslechu.


-Samotný obřad doporučujeme organizovat včetně příchodu ženicha s maminkou, poté svědků a nakonec nevěsty s tatínkem. Hrajeme Vámi vybranou skladbu-svatební pochod. Při příchodu nespěchejte, dáte tím prostor vzniku správné atmosféry a také potřebného času pro fotografa, k natočení videa a také nám. Často zahrajeme pouhé čtyři takty a nevěsta stojí na místě, což je veliká škoda.


-Následuje řeč oddávajícího- v tuto chvíli nedoporučujeme hrát, především v sálech a chrámových prostorách. Hudba vždy překryje mluvené slovo, pokud oddávající není nazvučen.


-Následuje novomanželský slib, výměna prstýnků a polibek, zde začínáme hrát další Vámi vybranou skladbu pomalého romantického rázu. Ta zní i v průběhu podpisu matriční knihy.


- Rozloučení a gratulace - po celou dobu hrajeme již skladby veselejšího rázu.


-Doporučujeme tedy klást důraz na výběr tří stěžejních skladeb, které zazní přímo v průběhu obřadu. Můžete se také splehnout na naše letité zkušenosti v této oblasti a vše nechat na nás.