-Hraní v průběhu trvání svat. obřadu   -   6.000,- Kč

 

V případě netradičního průběhu obřadu - cena dle individuální domluvy

Ceny jsou nadále smluvní a závislé na individuálních podmínkách

                               Ceny jsou uvedeny bez nákladů na cestovné

                                      Aranžmá skladby na přání  - 1.000,-Kč